Dopo Umberto Fraccacreta ed Ernesto Mandes anche Michele Vene dedica una poesia alla Madonna del Soccorso.

MADONNA NE’RA (in vernacolo sanseverese)
Pètte ‘u surrise de na Marja, i labbre soje cume scèlle de n’ajrone, ballene jnde ‘u cjèle,tra li jore trascenandece cu vende de nu suspire.

Pètte l’occhje soje culore du mère, virde-cupe quande l’arje l’accarezze, Libecce, furjère de mestere liève, se destènne sope l’onda chjère. I capille soje ricce culore du rène. Cumè spighe pètte ‘mmèze ‘u vende da ‘u sole bacjète sope ‘a destèsa chjène tra ardite vignje e vulive seculère.

‘U pajèse mje prutigge da ‘u cjèle tije ca quande jè magge onore e te festègge, tra chjèse e strède te firme a benedì e chi botte e spère ‘a vocje fà sentì. ‘U respire toje ancore…pètte ‘a sère fjète cavede sope ‘a faccja nèra cu Favugne meniste da luntène
pe fermarte apù a remanè Suvrène.

Michele Vene